Comparison of Autophagy mRNA Expression between Chronic Otitis Media With and Without Cholesteatoma
Junyang Jung, Su Young Jung, Myung Gu Kim, Young Il Kim, Sang Hoon Kim, Seung Geun Yeo
J Audiol Otol. 2020;24(4):191-197.   Published online 2020 Jun 12     DOI: https://doi.org/10.7874/jao.2020.00108
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Autophagy Genes and Otitis Media Outcomes
Yong Jun Kim, Hwa Sung Rim, Jeong Hee Kim, Sung Soo Kim, Joon Hyung Yeo, Seung Geun Yeo
Clinics and Practice.2024; 14(1): 293.     CrossRef
Enhanced Mitophagy in Cholesteatoma Epithelial Cells
Quan-Cheng Li, Shu-Qi Wang, Zai-Zai Cao, Shui-Hong Zhou
Otology & Neurotology.2023; 44(9): e688.     CrossRef
Autophagy Contributes to the Rapamycin-Induced Improvement of Otitis Media
Daoli Xie, Tong Zhao, Xiaolin Zhang, Lihong Kui, Qin Wang, Yuancheng Wu, Tihua Zheng, Peng Ma, Yan Zhang, Helen Molteni, Ruishuang Geng, Ying Yang, Bo Li, Qing Yin Zheng
Frontiers in Cellular Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef